Keluarga yang Beribadah

“Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!” (Yosua 24:15) Konteks dalam Yosua 24:14-15 merupakan…

Amanat Agung

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” (Matius 28:19-20) Ucapan Yesus di akhir pelayanan-Nya di bumi tentulah sangat penting. Perintah yang Ia berikan kepada…

Senja di Emaus

“Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.” (Lukas 24:13-14) Orang-orang yang sudah berinteraksi bersama dalam jangka waktu yang lama pada umumnya sangat mengenal satu sama lain. Mulai dari postur tubuh,…

Yesus yang Menang

“Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu, ketika Ia masih di Galilea.” (Lukas 24:6) Kemenangan adalah peristiwa yang menyenangkan dan membanggakan. Seseorang dikatakan menang apabila berhasil memperjuangkan, mengusahakan dan melewati sesuatu baik pertandingan ataupun keadaan. Hari Jumat kemarin kita memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus demi memperjuangkan keselamatan…

Yesus yang Ditolak

“Tetapi mereka berteriak bersama-sama: “Enyahkanlah Dia, lepaskanlah Barabas bagi kami!” (Lukas 23:18) Sejarah dipenuhi dengan kisah orang-orang yang memulai perjalanannya dengan baik, dengan popularitas yang tinggi, tetapi kemudian mengakhiri hidupnya dalam penghinaan yang menyedihkan. Gene A. Smith, seorang sejarahwan Amerika, penulis dari buku yang berjudul “Saat Sorak-Sorai itu Berhenti,” menceritakan tentang seorang yang bernama Woodrow…

Yesus yang Dielu-Elukan

Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti-Nya dari belakang berseru, katanya: “Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang mahatinggi!” (Matius 21:9) Analisa penulisan Injil oleh Matius terhadap pelayanan-Nya dibuat berdasarkan empat wilayah geografis yang tercantum dengan jelas, yaitu: Galilea (4:12); Sungai Yordan (19:1);…

Pentingnya Doa Puasa

“Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.” (Ester 4:16) Doa dan…