Tidak Sekadar Kata-Kata Saja

Bacaan hari ini: 2 Tawarikh 35:1-19 “Yosia menyumbangkan kepada kaum awam … semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya tiga ribu ekor lembu. Semuanya itu dari harta milik raja.” (2 Tawarikh 35:7) Walau terlahir dari ayah yang jahat, Yosia adalah raja yang baik, ia melakukan apa yang benar di hadapan…

Raja Yosia yang Hidup Benar

Bacaan hari ini: 2 Tawarikh 34:1-33 “Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.” (2 Tawarikh 34:2) Raja Yosia menjadi raja di usia yang sangat muda, yaitu usia 8 tahun. Alkitab mencatat, Yosia membawa bangsanya untuk menyembah Tuhan dan tidak menyimpang…

Raja Amon yang Banyak Kesalahan

Bacaan hari ini: 2 Tawarikh 33:21-25 “Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan TUHAN seperti Manasye, ayahnya, merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya.” (2 Tawarikh 33:23) Amon menggantikan Manasye, ayahnya, sebagai raja. Masa pemerintahan yang hanya dua tahun diisi dengan tindakan jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan mencatat, Amon melakukan apa yang Manasye perbuat…

Akhir dari yang Jahat

Bacaan hari ini: 2 Tawarikh 33 “Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati TUHAN, Allahnya; ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya.” (2 Tawarikh 33:12) Manasye tercatat sebagai raja yang paling jahat, yang memerintah kerajaan Yehuda. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh bapaknya, membangun mezbah bagi para Baal,…

Menyikapi Berkat Dengan Tepat

Bacaan hari ini: 2 Tawarikh 32:24-33 “Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya,…” (2 Tawarikh 32:25a) Ketika menerima pemberian dari orang lain, tentu respons yang paling baik adalah berterima kasih atas pemberian itu. Inilah respons yang paling umum, untuk menunjukkan penghargaan atas pemberian yang diterima. Namun berbeda dengan Hizkia; ketika Hizkia menerima…

Allah yang Hidup dan Berkuasa

Bacaan hari ini: 2 Tawarikh 32:1-23 “Lalu TUHAN mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan raja Asyur… Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri .” (2 Tawarikh 32:21) Mengikut Tuhan tidak selalu mudah jalannya, akan ada kesulitan menghadang langkah kita. Itu juga yang sedang…

Diberkati untuk Memberkati

“Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak dari pada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.” (2 Korintus 8:4-5) Semua orang Kristen tentu ingin…