Mengawali dan Mengakhiri Dengan Baik

Bacaan hari ini: 2 Raja-Raja 11:21-12:21 “Yoas melakukan apa yang benar di mata TUHAN seumur hidupnya, selama imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan…” (2 Raja-Raja 12:2-3) Alkitab mencatat: Yoas mengawali jabatannya sebagai seorang raja dengan baik. Selama 40 tahun berkuasa, ia banyak melakukan hal yang baik. Ia memperbaharui rumah Tuhan dengan…