Hikmat yang Membawa Berkat (2)

Bacaan hari ini: 1 Raja-Raja 4:21-34 “Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut.” (1 Raja-Raja 4:29) Ada sebuah peribahasa yang berkata demikian, “Tiada kubang yang tiada berkodok;” peribahasa ini artinya tidak ada negeri yang tidak ada keburukannya. Namun, peribahasa ini nampaknya…