Dapatkanlah Dengan Cara yang Baik

Bacaan hari ini: 2 Samuel 13:1-39 “Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau…” (2 Samuel 13:5) Cinta itu hal yang biasa di kalangan anak muda. Amnon senang pada Tamar, yang kebetulan juga adiknya dari satu papa tapi lain mama. Dalam sistem dinasti kerajaan, menikahi adik lain mama diperbo-lehkan, bahkan…