Saul Mendapatkan Kemenangan

Bacaan hari ini: 1 Samuel 11:1-15 “Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat.” (1 Samuel 11:6) Meski Saul telah diurapi dan ditetapkan menjadi raja Israel melalui undi, Saul tidak langsung naik takhta menjadi raja. Saul masih bekerja seperti biasa di padang (ay. 5). Tetapi Tuhan memakai…