Siapakah Pemimpin Hidupmu?

Bacaan hari ini: 1 Samuel 8:1-22 “TUHAN berfirman: Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka.” (1 Samuel 8:7) Seringkali dalam hidup mengikuti Tuhan, kita lebih memilih mengikuti cara yang menurut kita benar ketimbang…