Baik di Luar, Tetapi Tidak di Dalam

Bacaan hari ini: Yosua 9:1-27 “Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan TUHAN.” (Yosua 9:14) Gibeon adalah sebuah suku bangsa yang berdiam di tanah Kanaan dan harus ditaklukkan oleh Yosua. Penyerbuan Yosua ke Yerikho dan Ai, sedikit banyak membuat ketakutan orang-orang Gibeon. Sementara raja-raja bangsa Kanaan bersatu untuk menghadapi tindakan Yosua…