Alat di Tangan Tuhan

Bacaan hari ini: Yosua 2:1-24 “…sebab TUHAN, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah.” (Yosua 2:11) Kekuatan dan kemahakuasaan Allah Israel menimbulkan kegentaran bagi penduduk kota Yerikho. Tentulah penduduk kota Yerikho sudah mendengar apa yang dialami bangsa-bangsa sekitar mereka ketika berhadapan dengan Israel, seperti pengakuan Rahab (ay. 9-11). Tuhan sudah…