Peraturan Tentang Keluarga

Bacaan hari ini: Ulangan 24:1-5 “Apabila baru saja seseorang mengambil isteri…; satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi isterinya.” (Ulangan 24:5) Bacaan firman hari ini merupakan salah satu bagian dari peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada umat-Nya, berkenaan dengan perlindungan bagi mereka yang lemah (Ulangan…