Janganlah Serakah

Bacaan hari ini: Ulangan 23:24-25 “…tidak boleh kaumasukkan ke dalam bungkusanmu…, …tetapi sabit tidak boleh kauayunkan kepada gandum sesamamu itu.” (Ulangan 23:24-25) Dalam bacaan Alkitab ini, Musa mengingatkan umat Tuhan agar tidak berlaku serakah. Mereka yang memiliki kebun anggur dan ladang gandum, atau dengan kata lain, mereka yang beroleh berkat lebih dari Tuhan, dinasihati agar…