Kota Perlindungan

Bacaan hari ini: Bilangan 35:9-34 “Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati, sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili.” (Bilangan 35:12) Dalam Kitab Ulangan, kita belajar mengenai Allah yang sangat penuh keteraturan, namun sekaligus penuh kemurahan. Hal ini nampak dari peraturan yang Allah berikan kepada umat Israel…