Kesetiaan dan Keadilan Tuhan

Bacaan hari ini: Bilangan 34:1-29 “Musa memerintahkan kepada orang Israel: “Itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan TUHAN untuk diberikan kepada suku yang sembilan setengah itu.” (Bilangan 34:13) Ketika nanti bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan sudah mempersiapkan apa yang harus mereka lakukan. Tuhan memaparkan batas-batas tanah Kanaan.…