Perhatikanlah Mereka

Bacaan hari ini: Imamat 25:35-55 “Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu.” (Imamat 25:35) Bangsa Israel diperhadapkan dengan tata cara hidup sebagai umat pilihan Allah. Termasuk salah satunya bagaimana memberlakukan orang miskin, baik itu saudara dekat…