Pengudusan Para Pelayan

Bacaan hari ini: Keluaran 29:1-37 “Inilah yang harus kaulakukan kepada mereka, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku: Ambillah seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan yang tidak bercela…” (Keluaran 29:1) Para imam diangkat dan ditetapkan Tuhan. Harun dan anak-anaknya ditetapkan sebagai imam yang melayani Kemah Pertemuan (Kemah Suci) atas kehendak…