Beribadah Menurut Ketetapan Tuhan

Bacaan hari ini: Keluaran 27:20-21 “Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun.” (Keluaran 27:21) Dalam kehidupan kita, peraturan menjadi hal yang sangat penting. Jika hidup kita teratur, maka segala sesuatu yang akan dilakukan, dapat berjalan dengan baik. Hal yang sama juga berlaku ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah…